pre záujemcov historických fotografických techník viem pripravit workshop (aj pre jednotlivcov)... stačí si vopred dohodnúť termín a cenu workshopu...

vybrať si možno z nasledovných techník:

- argentotypia (vandyke, sépiová tlač)
- kyanotypia
- kallitypia
- palládiotypia
- slaný proces
- gumotlač
- olejotlač
- bromolejotlač
- uhľotlač
- mokrý kolódiový proces
- lith print

takmer všetky techniky sú založené na kontaktnom kopírovaní tzn, že výsledná fotografia bude tak veľká aký veľký negatív sa použije... v dnešnej dobe je možné si vyrobiť negatív aj z digitálnej fotografie vytlačením inverznej fotografie na fóliu atramentovou alebo laserovou tlačiarňou...