pro zájemce historických fotografických technik můžu připravit tvůrčí dílnu s konkrétním zaměřením (i pro jednotlivce)... je nutno si předem domluvit termín a cenu tvůrčí dílny...

vybrat si lze z následujících historických fotografických technik:

- argentotypie (vandyke, sépiový tisk)
- kyanotypie
- kallitypie
- palládiotypie
- gumotisk
- olejotisk
- bromolejotisk
- uhlotist
- mokrý kolodiový proces
- lith print

všechny techniky jsou založeny na kontaktním kopírovaní (kromě bromolejotisku) tzn, že výsledná fotografie bude tak veliká jaký veliký negativ se použije... v dnešní době je možno si vyrobiti i negativ z digitální fotografie vytisknutím inverzní fotografie na transparentní fólií inkoustovou tiskárnou...