všetky moje fotografie | všetka moja hudba

2013 | negatív - veľký formát 18x24cm / kontaktné kópie : galéria

2012 | negatív - veľký formát 18x24cm / kontaktné kópie : galéria

2010 | mokrý kolódiový proces - veľký formát 18x24cm : galéria

2009 | negatív - veľký formát 18x24cm / kontaktné kópie : galéria : moja krajina 009

2008 | negatív - veľký formát 9x12cm / scan : galéria

2007 | negatív - stredný formát 6x6cm, 6x7cm / scan : identity : moja krajina 007 : ostatné

2006 | negatív - stredný formát 6x6cm, 6x7cm / scan : galéria

2005 | digitálne montáže : galéria : moja krajina 005

2004 | digitálne fotografie : galéria